Projekty

Projekt NORW.19.01.01-14-0002/20 Wdrożenie niskoodpadowej i zautomatyzowanej technologii spawania detali metalowych

 

 

Dzięki wsparciu Funduszy Norweskich wdrażamy niskoodpadową i zautomatyzowaną

technologię spawania detali metalowych.

W okresie 18 miesięcy wybudujemy halę produkcyjną, w której zainstalujemy zautomatyzowane stanowisko spawalnicze z systemem podgrzewania detali. Nowy proces technologiczny zostanie zasilony instalacją PV.

Rezultatem tych działań będzie:

- zmniejszenie ilości odpadów o ponad 77 %

- zredukowanie zużycia energii elektrycznej, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

-zmniejszenie emisji CO2 o ponad 58%

-wyższa jakość naszych produktów, zwiększenie obrotów i zysków, zwiększenie poziomu zatrudnienia w naszej firmie

 

 

.