© 2018 Belawer3 - Bowwe. All Right Reserved.

                      
FABRYKA MASZYN METROL 
poszukuje pracowników na stanowiska:
 

NAPISZ DO NAS
Address

Fabryka Maszyn Metrol Sp. z o.o.

Ul. Kochanowskiego 100
26-700 Zwoleń

 

Filia w Puławach

ul. Lubelska

24-100 Puławy 

E-mail
orders@metrol-zwolen. pl
Call Us
+48 608 697 562
 

INŻYNIER SPAWALNIK IWE

Zakres obowiązków

 • Nadzorowanie i rozliczanie podległego zespołu w oparciu o ustalone wskaźniki;
 • Opracowanie dokumentacji technicznej (WPS); technologicznej oraz plików dxf, ipt, idw, pdf dla nowych wyrobów z uwzględnieniem wymagań jakościowych, obowiązujących norm prawnych, standardów wewnętrznych firmy oraz istniejących szablonów;
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka, analizy FMEA na etapie wdrażania nowych wyrobów oraz produkcji seryjnej (przygotowanie instrukcji, planów kontroli, wizualizacji itp.);
 • Współpraca z pozostałymi działami w zakresie, przygotowania i wdrażania nowych wyrobów oraz produkcji seryjnej;
 • Bieżący nadzór nad technologią na stanowiskach produkcyjnych w trakcie wdrażania nowego wyrobu;
 • Uczestnictwo w FAI (wewnętrznym oraz klienta);
 • Prowadzenie niezbędnej, wymaganej dokumentacji technicznej i technologicznej oraz nadzór nad rewizjami w produkcji seryjnej wg. instrukcji dotyczącej postępowania z rewizjami;
 • Opracowywanie procesów technologicznych dla produkowanych wyrobów oraz raportowanie wyników prac;
 • Wdrażanie nowych technologii z uwzględnieniem wniosków racjonalizatorskich oraz doskonalenie istniejących;
 • Wprowadzanie działań korekcyjnych i korygujących;
 • Prowadzenie szkoleń pracowników na wydziałach produkcyjnych wg. planu szkoleń oraz weryfikacji uprawnień spawaczy;
 • Prowadzenie rozmów, wyjaśnień i ustaleń technicznych z klientem (kooperantem);
 • Nadzorowanie jakości procesu spawania;
 • Kwalifikowanie technologii spawania;
 • Weryfikacja podwykonawców, materiałów spawalniczych, uprawnień spawaczy;
 • Planowanie szkoleń dla spawaczy;
 • Koordynacja badań nieniszczących złączy spawanych;
 • Kontrola stanowisk spawalniczych pod kątem przestrzegania przepisów BHP;
 • Przestrzeganie prawidłowego funkcjonowania procedur i instrukcji wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w Spółce.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe techniczne ( mechanika, spawalnictwo);
 • Doświadczenie w branży spawalniczej ;
 • Doświadczenie w kierowania zespołem pracowników;
 • Kurs zakończony dyplomem IWE / EWE – warunek konieczny;
 • Znajomość norm branżowych EN9606; EN5817; EN10042 i innych;
 • znajomość normy kolejowej EN15085;
 • Umiejętność koncepcyjnego myślenia oraz projektowania przyrządów spawalniczych (kandydat nie będzie musiał ich projektować, ale określać wytyczne);
 • Umiejętność motywowania pracowników;
 • Doświadczenie w harmonogramowaniu, przydzielaniu, monitorowanie oraz rozliczaniu powierzonych zadań.

  Warunki zatrudnienia: do uzgodnienia

  Kontakt: sylwia.walewska@metrol-zwolen.pl

  tel. 512 839 622

 •  

SPAWACZ

 

Zakres obowiązków:

Przygotowanie stanowiska pracy,

* umiejętność interpretacji dokumentacji technicznej i obsługa przyrządów pomiarowych

* przygotowanie powierzchni, części oraz poszczególnych elementów do spawania,

* przestrzeganie zasad technologicznych i norm jakościowych,

* przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),

* przygotowanie poszczególnych elementów do spawania,

* czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów,

* przeprowadzanie pomiarów międzyoperacyjnych przy pomocy urządzeń pomiarowych.

* przestrzeganie zasad technologicznych i norm jakościowych,

Wymagania i kwalifikacje:

* Doświadczenie w spawaniu metodami MIG, MAG, TIG

* Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,

* Umiejętność czytania rysunków technicznych,

Oferujemy:

* Umowę o pracę

* Pracę na pełen etat w systemie jednozmianowym,

* Wynagrodzenie: do uzgodnienia

* Możliwość rozwoju zawodowego,

• Możliwość awansu

Kontakt:

Tel. : 664-036-385

Email: kadry@metrol-zwolen.pl

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

 

Zakres obowiązków:

* przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),

* ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek,

* obsługa obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,

* programowanie obrabiarek,

* czytanie rysunków technicznych,

* ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,

* czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów,

* przeprowadzanie pomiarów międzyoperacyjnych przy pomocy urządzeń pomiarowych.

Wymagania i kwalifikacje:

* doświadczenie na stanowisku operatora obrabiarek CNC,

* umiejętność obsługi obrabiarek CNC (dobór odpowiednich narzędzi i parametrów w procesie obróbczym)

* umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,

* umiejętność czytania rysunków technicznych,

* znajomość systemów sterowania,

Oferujemy:

• Umowę o pracę

* Pracę na pełen etat w systemie jednozmianowym,

* Wynagrodzenie: do uzgodnienia

* Możliwość rozwoju zawodowego,

* Możliwość awansu

Kontakt:

Tel. : 664-036-385

Email: kadry@metrol-zwolen.pl