Polityka Systemu Zarządzania Jakością 

Fabryka Maszyn METROL Sp. z o.o.


Ambicją naszej firmy jest pełne spełnienie wymagań naszych Klientów z zakresu produkcji wyrobów metalowych oraz usług

w zakresie obróbki skrawaniem i spawalnictwa metali przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych zobowiązań.

 

Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników przy ciągłym doskonaleniu procesów w zakresie zarządzania jakością i aspektami środowiskowymi.

 

Realizacji niniejszej polityki służy wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością i Środowiskowego (ZSZ), który spełnia wszystkie wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09.

 

Dzięki przyjętym zasadom systemu:

  • ustalamy wymagania klientów, udzielamy pomocy w doborze optymalnych dla nich rozwiązań oraz rzetelnie i kompleksowo realizujemy zlecone prace,
  • badamy zadowolenie klientów i wdrażamy ulepszenia podnoszące poziom zadowolenia,
  • rozszerzamy asortyment proponowanych wyrobów i usług, wdrażamy nowe technologie oraz modernizujemy park maszynowy i infrastrukturę,
  • współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
  • kształtujemy wśród personelu świadomość odpowiedzialności za wyroby i usługi oraz doskonalimy umiejętności pracowników,
  • dbamy o środowisko naturalne wdrażając rozwiązania produkcyjne ograniczające jej szkodliwy wpływ na otoczenie
  • ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością i działania firmy

 

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów

i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy